Κύριες αλλαγές για την έκδοση v2.0

Οι βασικότερες αλλαγές που θα γίνουν σε αυτή τη έκδοση είναι:

Mobile-first approach

Το Tania θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο όπου συνήθως δεν είναι εύκολη η χρήση laptop ή υπολογιστή. Συνεπώς, με την προσέγγιση mobile-first, το Tania μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα χωρίς το φόβο της απώλειας δεδομένων.

Εμπειρία Χρήσης

Μερικά πράγματα στην έκδοση v1.5 δεν σχεδιάστηκα κατάλληλα και γνωρίζουμε ότι είναι ενοχλητικό για ορισμένους ανθρώπους. Γι’αυτό η έκδοση v2.0 του Tania θα έχει μία επανασχεδιασμένη εμπειρία χρήστη.

Νέο Γραφικό Περιβάλλον

Μαζι με τον επανασχεδιασμό της εμπειρίας του χρήστη, θα επανασχεδιάσουμε και ολόκληρο το γραφικό περιβάλλον του Tania, για να το κάνουμε πιο εύκολο στη χρήση.

Επίση, στην έκδοση v2.0 θα υπάρχουν και οι εξής λειτουργίες και αναβαθμίσεις:

1. Τοπικοποίηση

Κάποιες γλώσσες που θα προσθέσουμε στην έκδοση v2.0 είναι:

* Bahasa Indonesia
* Hungary

2. Ενσωμάτωση IoT

Θα παρέχουμε ένα σημείο πρόσβασης για να συνδέονται αισθητήρες χρησιμοποιώντας MQTT broker για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών στο πεδίο.

3. Πρόσθετα

Θα παρέχουμε πρόσθετα για να επεκτείνετουμε τη λειτουργικότητα και/ή την προσθήκη νέων λειτουργιών σε μία εγκατάσταση Tania. Έτσι, οι προγραμματιστές μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους πρόσθετα, γραμμένα στην γλώσσα Go και να τα ενσωματώσουν απρόσκοπτα στο Tania.

4. Ρόλοι Χρηστών

Θα παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για διαφορετικούς ανθρώπους. Οι Ρόλοι Χρηστών είναι βασικοί για τον έλεγχο των ενεργειών των διαφόρων χρηστών που επιτρέπεται να εκτελεούν στον οργανισμό σας. Εφαρμόζοντας τους Ρόλους Χρηστών, κανείς δεν θα έχει περισσότερες δυνατότητες από ότι χρειάζεται, και αυτό μπορεί να κάνει το δικό σας σύστημα Tania περισσότερο ασφαλές καθώς και να οργανώσει τις εργασίες. Θα παρέχουμε δύο ρόλους:

* Υπερδιαχειριστή
* Προσωπικό

5. Υποπεριοχή

Εντός κάθε Περιοχής με καλλιέργεια, θα μπορείτε να μοιράσετε τις περιοχές καλλιέργεις σε μικρότερα τμήματα τα οποία θα αναφέρονται ως Υποπεριοχή. Ο διαχωρισμός αυτό αποσκοπεί στην οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής κυρίως απο μικρά αγροκτήματα.

6. Πρότυπο Εργασιών

Θα παρέχουμε τη λειτουργία δημιουργίας προτύπων επαναλαμβανώμενων εργασιών οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν, βασιζόμενες σε κατηγορίες.


Τα σχέδιά μας θα εξελίσσονται με το χρόνο βασιζόμενοι στις απαιτήσεις των πελατών και τις ευκαιρίες της αγοράς. Εάν έχετε κάποια πρόταση σχετικά με το τι θα έπρεπε να δουλέψουμε, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή μαζί μας στο Telegram. Εκτιμούμε τις προτάσεις και τις συνεισφορές από την κοινότητα.