Επισκόπηση του Tania

Το Tania είναι ένα αγροτικό ημερολόγιο ανοιχτού κώδικα βασισμένο σε Go, Vue.JS και SQLite. Ξεκινήσαμε την ανάπτυξή του τον Νοέμβριο του 2016 διότι δε μπορούσαμε να βρούμε κάποιο λογισμικό το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας, όπου θα έπρεπε να διασυνδέσουμε διάφορους αισθητήρες και αυτοματισμούς για τον κήπο της πίσω αυλής του σπιτιου μας και να το διαχειριζόμαστε ενώ είμαστε σε κίνηση.

Εάν είστε αγρότης, καλλιεργητής ή ερευνητής, μπορείτε να διαχειριστείτε τη φάρμα σας εύκολα με το Tania. Γνωρίζουμε ότι είναι ακόμη μικρό έργο. Επομένως, είμαστε πολύ ανοιχτοί εάν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας και να κάνουμε αυτό το έργο μεγαλύτερο.

Το Tania εκδίδεται υπό τη άδεια Apache 2.0.

Screenshot